Galeria sztuki sakralnej w fotografiach

Z e-ncyklopedia

Galeria jest zbiorem zdjęć przedstawiających sztukę sakralną z terenów szeroko pojętego Śląska, ze szczególnym uwględnieniem terenu Ziemi Kłodzkiej, która kościelnie wchodzi w skład diecezji świdnickiej. patrz: [1]

Z uwagi na splatające się na Ziemi Kłodzkiej dzieje Polski, Czech i Niemiec, obszar ten jest zróżnicowany pod względem kulturowym. W tamtejszy krajobraz na stałe wpisały się liczne kapliczki i krzyże przydrożne, będące wyrazem wiary i dążenia do piękna mieszkańców dawnego hrabstwa. Przykładem religijnej manifestacji są kolumny wotywne, poświęcone Najświętszej Maryi Pannie, czy Trójcy Świętej. Przypominają one o okresie kontrreformacji oraz czasach przynależności Ziemi Kłodzkiej do państwa Habsburgów. Prócz małej architektury na sztukę sakralną składają się liczne sanktuaria, kościoły i kaplice. Część z nich od lat jest celem licznych pielgrzymek dla mieszkańców okolicznych wsi i miast, jak również przybyszów z zagranicy. Ich bogaty wystrój wnętrz był warsztatem pracy dla wielu znanych artystów, wśród których wspomnieć należy Michaela Klahra starszego, zwanego kłodzkim Fidiaszem. Wśród zabytków sztuki sakralnej obecna jest także tematyka pasyjna. Są to przede wszystkim liczne kalwarie plenerowe i przykościelne, z dolnośląską Jerozolimą w Wambierzycach na czele. Opiekę nad nimi w minionych wiekach sprawowali pustelnicy, po których w nielicznych miejscach do dziś pozostały pustelnie.

 • Cmentarze: [2]
 • Drogi krzyżowe: [3]
 • Figury: [4]
 • Kalwarie: [5]
 • Kaplice: [6]
 • Kapliczki: [7]
 • Kościoły: [8]
 • Kościoły GŚl.: [9]
 • Krzyże przydrożne: [10]
 • Lapidaria: [11]
 • Mury obronne kościoła: [12]
 • Muzea: [13]
 • Ogrójec: [14]
 • Pomniki I wojny światowej: [15]
 • Pustelnie: [16]

Bibliografia

J. Sekwerda, Artyści Ziemi Kłodzkiej i z Ziemią Kłodzką związani w latach 1800-1945. Leksykon, t. 1. A-K, Wrocław 2004; J. Sekwerda, Artyści Ziemi Kłodzkiej i z Ziemią Kłodzką związani w latach 1800-1945. Leksykon, t. 2. L-Z, Wrocław 2005; M. Perzyński, Cudowne wizerunki, kapliczki i krzyże pokutne w gminie Kłodzko. Przewodnik historyczny, Wrocław 2004; M. Perzyński, Ziemia Kłodzka. Kod sztuki, wody życia, sanktuaria, zamki, skalne osobliwości. Przewodnik dla dociekliwych, Wrocław 2009; A. Radecki, Przewodnik po kalwariach metropolii wrocławskiej, Wrocław 2010.