Głos Misji Wewnętrznej

Z e-ncyklopedia

Głos Misji Wewnętrznej był organem prasowym Misji Wewnętrznej i powołany został do istnienia z inicjatywy bpa Stanisława Adamskiego . Wydawany był przez Kurię Diecezjalną w latach 1932-1939. Dla katolików niemieckich wydawano „Die Innere Mission” jako bezpłatny dodatek do Der Sonntagsbote.

Miesięcznik wychodził w objętości 32 stron, w barwnej okładce, którą zmieniono w 1933 i w 1936 roku. Miał format 15 x 30 cm. Drukowany był w Księgarni i Drukarni Katolickiej S.A. w Katowicach. Ukazało się tylko 8 roczników „Głosu Misji Wewnętrznej”. Po wojnie jego nakład nie został już wznowiony.

Redaktorzy

Bibliografia

WD 1934, nr 7-8, s. 252; J. Gawor, Czasopisma diecezji katowickiej, NPrz. 1975, nr 44, s. 153-155; G. Szewczyk, Ks. Biskup Stanisław Adamski, a niemiecki tygodnik der "Sonntagsbote", [w:] Ksiądz biskup Stanisław Adamski. Działalność duszpasterska i społeczna. Materiały posesyjne, Katowice 2002, s. 17-22; G. Łącka, Działalność wydawnicza biskupa Stanisława Adamskiego w latach 1930-1939, Warszawa 2005, praca mgr w Bibliotece UW w Warszawie; R. Schittko, Zadania Misji Wewnętrznej w świetle miesięcznika "Głos Misji Wewnętrznej", SSHT 15 (1982), s. 125-135; K. Skiba, Religijno-społeczny aspekt działalności Misji Wewnętrznej diecezji katowickiej w latach 1932-1939 na podstawie miesięcznika "Głos Misji Wewnętrznej", Katowice 1995, pr. mgr w Bibliotece WTL UŚ.