Fyrla Tadeusz

Z e-ncyklopedia

Fyrla Tadeusz (1951-2010), proboszcz w Brzezinach Śląskich

Fyrla Tadeusz.jpg

Urodził się 12 lutego 1951 w Połomi w rodzinie rolniczej Bolesława i Elżbiety z d. Wolny. W latach 1958-1965 uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Połomi. Następnie uczył się w Liceum Ogólnokształcącym w Pszczynie, gdzie w 1969 roku zdał maturę. W tym samym roku rozpoczął studia i formację do kapłaństwa w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie. Święcenia diakonatu przyjął 16 lutego 1975 w Wodzisławiu Śląskim, a święcenia kapłańskie 15 kwietnia 1976 w katowickiej Katedrze Chrystusa Króla z rąk bp. Herberta Bednorza.

W maju 1976 roku rozpoczął posługę duszpasterską w parafii św. Józefa w Krasowach. Następnie był wikariuszem w parafiach: Chrystusa Króla w Świerklańcu (od 1979), św. Barbary w Chorzowie (od 1982), Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Czechowicach (od 1985; obecnie diecezja bielsko-żywiecka), Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej (od 1990; obecnie diecezja bielsko-żywiecka) i św. Pawła w Nowym Bytomiu (od 1991). W sierpniu 1994 roku został mianowany administratorem, a dwa lata później proboszczem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Brzezinach Śląskich. Był kapelanem w Domu Opieki Społecznej na terenie swojej parafii. W 2009 roku - na własną prośbę spowodowaną złym stanem zdrowia - został zwolniony z urzędu proboszcza i przeszedł na emeryturę. Zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Katowicach. Zmarł 24 lutego 2010 w Szpitalu Św. Elżbiety w Katowicach. Został pochowany w Brzezinach Śląskich.

Bibliografia

J. Smolec, Śp. ks. Tadeusz Fyrla, WA 2010, nr 2, s. 84; Fyrla Tadeusz (hasło), [w:] Piekarzanie. Leksykon mieszkańców Piekar Śląskich, red. H. Gawlik, J. Grajewska-Wróbel, L. Wostal, Z. Bogacki, Piekary Śląskie 2010, s. 79; (-), Zmarł ks. Tadeusz Fyrla, GN 2010, nr 9 (dodatek katowicki), s. 2.