Fuchs Herman

Z e-ncyklopedia

Fuchs Herman (1835-1904), proboszcz w Krzyżowicach

Fuchs Hermann.jpg

Urodził się 6 stycznia 1835 w Strzeleczkach w rodzinie królewskiego leśniczego. Święcenia kapłańskie przyjął 2 lipca 1859. Był wikarym w Gościęcinie, Rybniku, Białej k. Prudnika oraz w Pszczynie. Następnie został ustanowiony proboszczem w parafii Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Bojszowach, gdzie pracował w latach 1867-1886. Po kulturkampfie, w 1886 roku, objął parafię w Krzyżowicach. Odrestaurował zupełnie kościół w Krzyżowicach. Ogrodził plac kościelny i poszerzony w 1894 roku cmentarz murowanym płotem. Jego dziełem jest również murowana, łukowa brama prowadząca na probostwo. W 1897 roku odbyły się misje w Krzyżowicach. Parafię wizytował sufragan wrocławski Hermann Gleich, a nieco później Joseph Marx. W 1899 roku ks. Fuchs został dziekanem żorskim. Zmarł podczas odpustu ku czci Serca Pana Jezusa 13 czerwca 1904.

Bibliografia

J. Grzegorzek, Z kart historii wsi i parafii Krzyżowice. Zapiski z okazji 700-lecia, Krzyżowice 2006, s. 146; A. Nowack, Geschichte der Landpfarreien des Archipresbyterates Sohrau O.- S. Oppeln 1912, s. 85-86; F. Maroń, Dzieje Pszowa jako mikroregionu górnośląskiego życia parafialnego, pątniczego i narodowego, SSHT 1976, t. 9, s. 212; A. Nowack, Historia parafii wiejskich Archiprezbiteratu Żory na Górnym Śląsku, Opole 2011, s. 157-158.