Franielczyk Brunon

Z e-ncyklopedia

Franielczyk Brunon (1939-), proboszcz w Świętochłowicach

FranielczykBrunon.jpg

Urodził się 23 kwietnia 1939 w Piekarach Śląskich. Jak sam zaznacza w wypowiedziach, rodzice nazwali go imieniem Brunon z racji zbliżającej się wojny, choć urodził się w uroczystość św. Wojciecha. W 1957 roku ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Piekarach Śląskich, po czym w tym samym roku wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. W czasie jego studiowania, rektorami byli tutaj księża Jerzy Stroba oraz Franciszek Jerominek. Pracę magisterską Myśl duszpasterska w ustawodawstwie kościelnym 1939-1960, pod kierunkiem ks. prof. Remigiusza Sobańskiego napisał z dziedziny prawa kanonicznego.

Święcenia kapłańskie przyjął 23 czerwca 1963 w Katowicach z rąk ówczesnego biskupa koadiutora Herberta Bednorza. W miesiącach wakacyjnych pomagał w swojej rodzinnej parafii. Pierwszą parafią ks. Brunona była wspólnota Najświętszego Serca Pana Jezusa w Murckach, gdzie pełnił funkcję wikariusza w latach 1963-1966. Następne parafie to: św. Jerzego w Rydułtowach (1966-1969), św. Jana Nepomucena w Łagiewnikach (1969-1971), św. Jakuba Apostoła w Lubszy Śląskiej (1971-1975), Opatrzności Bożej w Zawodziu (1975-1977) oraz św. Wawrzyńca w Wirku (1977-1979).

W 1979 roku otrzymał dekret proboszczowski do parafii św. Cyryla i Metodego na Załęskiej Hałdzie w Katowicach. 23 sierpnia 1982 został natomiast przeniesiony do parafii św. Piotra i Pawła w Świętochłowicach. Ks. Brunon znał ją jako wikary w Łagiewnikach, więc jak sam zaznaczył, przybywał tam z obawami. Proboszczem był aż do 2005 roku. Pełnił także funkcję dziekana dekanatu świętochłowickiego. W parafii przyczynił się do utworzenia Klubu Seniora oraz ochronki dla dzieci Jutrzenka. Za jego czasów zostały również gruntownie wyremontowane organy, odnowiono południowo-zachodnią fasadę kościoła oraz wymieniono nawierzchnię placu kościelnego. Za swoje zaangażowanie w życie środowiska lokalnego w 2005 roku ks. Brunon Franielczyk otrzymał wyróżnienie nadane przez ówczesnego prezydenta miasta Eugeniusza Mosia. Dwa lata wcześniej został mu przyznany Sokoli Laur za odegranie znaczącej roli w procesie integracji mieszkańców miasta. Obecnie mieszka w Domu Księży Emerytów w Katowicach.

Bibliografia

Z dziejów Parafii Świętych Piotra i Pawła w Świętochłowicach, red. A. Kiełbasa, Świętochłowice 2008, s. 353-355.