Franielczyk Antoni

Z e-ncyklopedia

Franielczyk Antoni (1915-1979), proboszcz w Chudowie

Urodził się 21 kwietnia 1915 w Dąbrówce Wielkiej. Studia teologiczne odbywał w Krakowie i Salzburgu, gdzie 8 marca 1941 został wyświęcony na kapłana. W latach 1942-1945 był kapelanem wojskowym, następnie wikarym w Cieszynie (obecnie diecezja bielsko-żywiecka), Szopienicach, Katowicach (Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach), kuratusem w Tychach-Paprocanach, administratorem w Jedłowniku (ustanowiony 28 grudnia 1954), a od 9 marca 1957 w Chudowie, gdzie zmarł 10 lutego 1979.

W Chudowie wybudował probostwo, ufundował trzy dzwony, organy, poszerzył cmentarz, trzy razy urządził prymicje: ks. Rajca, ks. Malczyk, ks. Bubalik. W przewlekłej chorobie cukrzycy nie poddawał się zwątpieniu. Sam chory, wspierał i wspomagał rodziny wielodzietne oraz wszystkich, którzy tej pomocy potrzebowali.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Antoniego Franielczyka; Schematyzm 1947-1981; K. Lubos, Wspomnienie pośmiertne, WD 1980, nr 2, s. 52; Wojskowa służba, s. 131; Franielczyk Antoni (hasło), [w:] Piekarzanie. Leksykon mieszkańców Piekar Śląskich, red. H. Gawlik, J. Grajewska-Wróbel, L. Wostal, Z. Bogacki, Piekary Śląskie 2010, s. 77; Kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Aniołów w Chudowie, red. M. Rajca, B. Papkala, Chudów 2000, s. 40-42.