Franciszek od Krzyża Jordan

Z e-ncyklopedia

Franciszek Maria od Krzyża Jordan (1848-1918), sługa Boży

Urodził się 16 czerwca 1848 we wsi Gurtweil (Badenia) jako drugie dziecko z trójki rodzeństwa w rodzinie Wawrzyńca Jordana i Notburgii z d. Peter. Na chrzcie świętym otrzymał imiona Jan Chrzciciel. Jego ojciec pracował jako najemnik u różnych pracodawców, a matka zajmowała się wychowaniem dzieci. Po ukończeniu szkoły podstawowej podjął pracę fizyczną przy budowie linii kolejowej Waldshut-Konstatancja, później pracował w zakładzie malarstwa dekoracyjnego u majstra Jakuba Hildenbranda w Waldshut. 27 września 1867 wstąpił do Stowarzyszenia Młodzieży Rzemieślniczej założonego przez ks. Adolfa Kolpinga - późniejszego błogosławionego. W tym czasie pracował w Augsburgu, Regensburgu i Baden-Baden. W styczniu 1867 roku rozpoczął w Konstancji służę wojskową, z której po 6 tygodniach został zwolniony ze względów zdrowotnych. Dzięki pomocy księży K. Gesslera, F. Webera i G. Nägele, Jan Chrzciciel Jordan zdał egzaminy do jednej z wyższych klas gimnazjum klasycznego w Konstancji. W lipcu 1874 roku zdał maturę. 23 października 1874 rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Alberta Ludwika we Fryburgu. Jego przygotowanie do kapłaństwa przypadło na okres rozkwitu Kulturkampfu w Badenii. 21 lipca 1878 przyjął święcenia kapłańskie w kościele opactwa benedyktyńskiego w St. Peter koło Fryburga. Po święceniach wyjechał do Rzymu na dalsze studia. 8 grudnia 1881 założył w Rzymie Apostolskie Towarzystwo Nauczania, które ostatecznie przerodziło się w zgromadzenie zakonne i przyjęło nazwę Towarzystwo Boskiego Zbawiciela (Salwatorianie ). W 1881 roku założył żeńską gałąź tego zgromadzenia. Przebywając na stałe w domu macierzystym w Rzymie, zakładał liczne placówki apostolskie w Europie, Azji i Ameryce.

Zmarł 8 września 1918 w Szwajcarii w Tafes k. Fryburga i tam został pochowany. W 1956 roku jego doczesne szczątki zostały przeniesione do domu macierzystego Salwatorianów w Rzymie.

Proces beatyfikacyjny rozpoczął się w 1942 roku. 14 stycznia 2011 papież Benedykt XVI wydał dekret o heroiczności cnót o. Franciszka Marii od Krzyża Jordana.

Bibliografia

A. Kiełbasa, Po życiu błogosławionym błogosławione odejście. Trzy ważne daty w życiu Ojca Jordana, Trzebinia 2008; Tenże, Ksiądz Franciszek Maria od Krzyża Jordan 1848-1918. Jego idee, plany i realizacje, Kraków 1994; J. Drozd, Pod znakiem Krzyża, Kraków 1991; T. R, Edwein, Komentarz do "Dziennika Duchowego" O. Franciszka Marii od Krzyża Jordana, Kraków 1994.