Folkert Kazimierz

Z e-ncyklopedia

Folkert Kazimierz (1955-), proboszcz w Szczejkowicach

Urodził się 27 lutego 1955 w Lipinach Śląskich. Po studiach w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym święcenia kapłańskie przyjął 31 marca 1983. Posługę wikariacką pełnił m.in. w parafiach: Ducha Świętego w Bytkowie (1983-1986), Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świętochłowicach (1988-1992), Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jastrzębiu Zdroju (1994-1997), Najświętszej Maryi Panny w Wodzisławiu Śląskim (1997-1998). W latach 2000-2013 pozostawał na urzędzie proboszcza parafii Matki Bożej Pośredniczki Wszelkich Łask w Szczejkowicach. Następnie został rezydentem w parafii Wniebowzięzia Najświętszej Maryi Panny w Chorzowie Batorym. W 2019 roku przeszedł na emeryturę.

Bibliografia

Katalog Archidiecezji Katowickiej, Katowice 1995, s. 174 i 581; Katalog..., Katowice 2007, s. 423; B.Kloch, Szczejkowice. Zarys dziejów, Czerwionka-Leszczyny 2004, s. 72