Foit Franciszek

Z e-ncyklopedia

Foit Franciszek SVD (1914-1982)

Urodził się 29 stycznia 1914 w Gierałtowicach. W 1934 roku wstąpił do zgromadzenia w St. Gabriel. W 1937 roku podjął studia teologiczne w Rzymie. Tam 24 sierpnia 1940 przyjął święcenia kapłańskie i 16 czerwca 1941 został posłany do pracy misyjnej w Brazylii. Od samego początku pracował w duszpasterstwie. W latach 1947-1950 pracował jako duszpasterz w Barra Mansa, a potem w latach 1950-1970 w Bello Horizonte. W okresie, gdy figura MB Fatimskiej wędrowała przez Brazylię, był na terenie swej diecezji kaznodzieją maryjnym. W latach 1970-1981 był proboszczem parafii NMP Różańcowej w Uba. W 1981 roku przeszedł zawał serca. Po wyleczeniu pracował jako kapelan sióstr Służebnic Ducha Świętego. Po kilku miesiącach poprosił o parafię w Inhauma. Pracował tam tylko przez 1 miesiąc. Zmarł 13 maja 1982. Spoczywa na cmentarzu w Inhauma.

Bibliografia

Nurt SVD, nr 35 (1985), s. 155.