Foik Henryk

Z e-ncyklopedia

Foik Henryk (1964-2020), proboszcz w Brzezinach Śląskich

Foik-Brzeziny2.jpg

Urodził się 9 września 1964 w Bytomiu w górniczej rodzinie Rudolfa i Róży z d. Kral. 27 września 1964 został ochrzczony w kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Chropaczowie. Tam początkowo uczęszczał do szkoły podstawowej, do czasu gdy rodzina przeprowadziła się do Żor. Po edukacji na szczeblu podstawowym podjął dalszą naukę w Technikum Mechanicznym w Rybniku. Po zdaniu matury, w 1984 roku wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. W czasach seminaryjnych angażował się do pracy podczas rekolekcji oazowych i Dzieci Maryi, pomagał także przy budowie kościoła parafialnego. Napisał pracę magisterską z teologii moralnej pt. Przygotowanie do małżeństwa w świetle adhortacji apostolskiej Jana Pawła II "Familiaris Consortio" pod kierunkiem bpa Gerarda Bernackiego. Święcenia diakonatu przyjął 2 kwietnia 1989 w Dębowcu, a kapłańskie 12 maja 1990 w katowickiej katedrze Chrystusa Króla z rąk bpa Damiana Zimonia.

Jego praca duszpasterska:

Od 22 listopada 2008 był administratorem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Brzezinach Śląskich, a od od 30 sierpnia 2009 jej proboszczem. Był kapelanem DPS w Piekarach Śląskich i wicedziekanem dekanatu piekarskiego. Pozostawał także opiekunem duchowym wspólnoty małżeństw Equipes Notre Dame. Gorliwie czcił świętych, a w parafii zgromadził liczne relikwie, szczególnie świętych czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa. Był wrażliwy na piękno i miał wielkie poczucie humoru. Zmarł po ciężkiej chorobie, w niedzielę 5 stycznia 2020. Obrzędy pogrzebowe pod przewodnictwem abpa Wiktora Skworca odbyły się 11 stycznia 2020 w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Brzezinach Śląskich i zgromadziły prawie stu kapłanów, parafian i przyjaciół zmarłego. Ks. Henryk Foik spoczął na cmentarzu parafialnym w Brzezinach.

Bibliografia

Opracowanie własne, JM; [1] (dostęp: 6.01.2020); [2] (dostęp: 11.01.2020)