Fołtyński Wojciech

Z e-ncyklopedia

Fołtyński Wojciech (Foltynski), proboszcz w Radzionkowie

W metrykach radzionkowskich brak o nim wzmianki, lecz obecne jest jego nazwisko w metrykach tarnogórskich jako proboszcz w Radzionkowie. Tam chrzcił dzieci na początku 1644 roku, a 16 września 1644 roku zaznaczony jest jako komendariusz tarnogórski. Dlatego wydaje się, że opuścił on Radzionków i mieszkał w Tarnowskich Górach, aby być lepiej osiągalnym. Powodem tego może być wojna trzydziestoletnia, która wtedy miała miejsce. Chrzcił on dzieci z Radzionkowa, Orzecha, Nakła, Żyglina, Rybny, Piaseczny, Miasteczka, Lasowic, Sowic, Pniowca oraz Tarnowic. Można wyciągnąć z tego wniosek, że proboszcz Foltyński z Radzionkowa był wtedy jedynym proboszczem na całą okolicę.

Bibliografia

J. Knosała, Parafia Radzionkowska, Katowice 1926; Dzieje Radzionkowa, red. J. Krawczyk i P. Nadolski, Radzionków 2002.