Fleischer Małgorzata

Z e-ncyklopedia

Fleischer CSSH (1875-1948), imię zakonne Małgorzata

Fleischer Malgorzata.jpg

Urodziła się 26 czerwca 1875 w Barach k/Raciborza. Ojciec był nadleśniczym w Raciborzu. Wychowywała się i uczyła u sióstr urszulanek. Po ukończeniu szkoły średniej i zdobyciu zawodu nauczycielki, w latach 1894-1900 pracowała w szkole podstawowej przy Sierocińcu ks. Leopolda Markiefki w Bogucicach, gdzie po raz pierwszy spotkała się z siostrami św. Jadwigi. Chciała wstąpić do klasztoru. Za radą ks. Ludwika Skowronka wstąpiła do urszulanek. W okresie postulatu doszła do przekonania, że jej miejsce jest u jadwiżanek. Wróciła do Bogucic, prosząc o przyjęcie do Zgromadzenia.

28 sierpnia 1901 w domu macierzystym we Wrocławiu nastąpiły obłóczyny, po których odbyła formację zakonną w dwuletnim nowicjacie (1901-1903) pod kierunkiem s. Stanisławy Bittner. Pierwsze śluby złożyła 9 września 1903, a wieczyste w 1908 roku. Pracowała jako nauczyciel i wychowawca w jadwiżańskich szkołach oraz domach dziecka: w Rościszowie, Schwedt nad Odrą i we Wrocławiu. Pierwszą wojnę światową aż do roku 1920 spędziła w Bogucicach, gdzie pełniła funkcję przełożonej domu. 5 maja 1920 została wybrana przełożoną generalną Zgromadzenia. Szczególny akcent położyła na pedagogiczne i pielęgniarskie kształcenie sióstr. Za czasów jej urzędowania nastąpił rozkwit zewnętrzny i wewnętrzny Zgromadzenia. Urząd przełożonej generalnej pełniła do 1938 roku.

W latach 1945-1947, wraz z zarządem generalnym i 181 siostrami z domu macierzystego we Wrocławiu, na wskutek repatriacji, wyjechała do Niemiec. 3 maja 1948 Prowincja Niemiecka została zatwierdzona przez Rzym. Zmarła 17 grudnia 1948 w Berlinie, spoczęła na cmentarzu w Waldfriedhof Zehlendorf.

Bibliografia

A. Niedziela, W służbie Kościoła, Wrocław 1986, s. 189-193, 239; A. Niedziela, Jadwiżanki w służbie Kościoła, Wrocław 1986, s. 71-74; J. Schweter, Historia zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi, tłum. P. Spałek, Katowice 1989, s. 427-444; Siostry św. Jadwigi, Błogosławieni Miłosierni, 150 lat Sióstr św. Jadwigi 1859-2009, Éditions du Signe, 2009, s. 42