Fleischer Augustyn

Z e-ncyklopedia

Fleischer Augustyn (1810-1873)

Urodził się 6 października 1810 w Kłodzku. Święcenia kapłańskie przyjął 20 grudnia 1834. Pracował jako wikariusz w hrabstwie kłodzkim, a w 1837 roku został przez bpa Anastazego Sedlaga powołany na stanowisko profesora historii i prawa kościelnego. Później pracował jako asesor przy wikariacie generalnym w Pelplinie. W 1845 roku opuścił Pelplin i był wikariuszem i administratorem we Frydlandzie, wikariuszem w Oliwie, a od 1851 roku proboszczem w Ogorzelinach, gdzie zmarł 21 kwietnia 1873.

Bibliografia

A. Mańkowski, Księża Ślązacy w diecezji chełmińskiej, Pelplin 1932.