Filuś Andrzej

Z e-ncyklopedia

Filuś Andrzej (1970-2020)

Filus Andrzej.jpg

Urodził się 27 stycznia 1970 w Mysłowicach, w rodzinie Józefa i Teresy z d. Adamska. Ojciec był górnikiem KWK „Mysłowice”, matka zajmowała się domem. Miał siostrę Joannę i brata Stanisława. Został ochrzczony 29 marca 1970 w kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłowicach. Od trzeciej klasy szkoły podstawowej był ministrantem, następnie lektorem i animatorem ministrantów. Po ukończeniu nauki w szkole podstawowej, dalszą edukację kontynuował w Liceum Zawodowym w Zespole Szkół Hutniczo - Mechanicznych w Szopienicach i uzyskał tytuł zawodowy elektromechanika urządzeń przemysłowych. Przez rok pracował w kopalni „Mysłowice”. Po maturze w 1990 roku wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. W seminarium kierował Agendą książkową, był mężem zaufania i duktorem piątego roku. Związał się z Ruchem Focolari. Wybrał seminarium naukowe z prawa kanonicznego i pod kierunkiem o. prof. Wenantego Zuberta OFM napisał pracę magisterską: Nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej w świetle obowiązującego prawa. Święcenia diakonatu otrzymał 23 kwietnia 1995 w kościele pw. św. Antoniego z Padwy w Dąbrówce Małej z rąk bpa Gerarda Bernackiego. Staż duszpasterski odbywał w parafii św. Jadwigi Śląskiej w Chorzowie.

Święcenia kapłańskie przyjął 11 maja 1996 przez posługę abpa Damiana Zimonia w katowickiej katedrze Chrystusa Króla. Pracę duszpasterską rozpoczął jako wikariusz w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rojcy (1996-2000), gdzie był katechetą w Szkole Podstawowej nr 14 i 19, prowadził ministrantów i Oazę. Następnie posługiwał jako wikariusz w parafiach: św. Wojciecha w Mikołowie (2000-2001), Bożego Narodzenia w Halembie (2001-2002), św. Józefa Robotnika w Józefowcu (2002-2006), Matki Bożej Częstochowskiej w Knurowie (2006-2009), Ducha Świętego w Chorzowie (2009-2010), św. Krzysztofa w Tychach (2010-2011), Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krzyżkowicach (2011-2014), św. Urbana w Paniówkach (2014), Miłosierdzia Bożego w Jastrzębiu Zdroju (2015), św. Benedykta opata w Tychach (od 2016). Pracował jako katecheta w szkołach: podstawowej, zawodowej, gimnazjum, liceum. Od 2012 roku był kapelanem szpitala miejskiego w Rydułtowach, a od 1 września 2016 kapelanem Hospicjum im. Św. Kaliksta I w Tychach.

Zmarł 12 maja 2020 na probostwie parafii św. Benedykta opata w Tychach. Pogrzeb odbył się 15 maja 2020 w parafii Krzyża Świętego w Mysłowicach. Spoczął na cmentarzu parafialnym w Mysłowicach przy ul. Mikołowskiej (stary cmentarz).

Bibliografia

Nekrolog Kuria Metropolitalna w Katowicach, [1] (dostęp: 13.05.2020); foto: Archiwum Kurii Metropolitalnej w Katowicach.