Figoluszka Eryk

Z e-ncyklopedia

Figoluszka Eryk OFM (1916-1987), imię zakonne Baltazar, brat zakonny

Urodził się 30 stycznia 1916 w Katowicach. Habit III Zakonu przyjął 18 lipca 1935. Nowicjat rozpoczął 22 stycznia 1946 w Panewnikach. Profesję czasową złożył 30 stycznia 1947 w Panewnikach na ręce o. Innocentego Glenska, gwardiana panewnickiego. Profesję wieczystą złożył 15 lipca 1950 w Panewnikach na ręce ministra prowincjalnego o. Tytusa Semkło. Był kucharzem, fryzjerem i infirmarzem. Przebywał najczęściej w klasztorach formacyjnych, szczególnie w tych, w których mieściło się Niższe Seminarium Duchowne, a więc w Nysie, Jarocinie, Kobylinie, jak również w Opolu i Poznaniu. Od 1981 roku należał do klasztoru w Starych Panewnikach, gdzie pełnił funkcję kościelnego. Zmarł 23 sierpnia 1987 w Szpitalu Miejskim w Katowicach-Janowie. Spoczął w kwaterze franciszkanów na cmentarzu panewnickim w Ligocie.

Bibliografia

[1] (dostęp: 3.08.2016).