Falkus Bernard

Z e-ncyklopedia

Falkus Bernard OFM (1943-), imię zakonne Kazimierz, misjonarz

Urodził się 10 grudnia 1943 w Katowicach. Do Zakonu Braci Mniejszych w śląskiej Prowincji Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wstąpił w 1961 roku. Śluby wieczyste złożył w 1965 roku, a święcenia kapłańskie przyjął 26 czerwca 1968. Po kilkuletniej praktyce duszpasterskiej i wychowawczej w Wyższym Seminarium Duchownym OO. Franciszkanów w Panewnikach i po ukończeniu studiów licencjackich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim został posłany w 1976 roku na misje do Boliwii. Po 20 latach pracy w parafii Ascesion de Guarayos, podjął obowiązki proboszcza parafii w Concepcjon oraz wikariusza generalnego wikariatu apostolskiego Ñuflo de Chavez. Parafia Concejon liczy ok. 8 000 wiernych oraz 36 wiosek, gdzie zamieszkuje ok. 10 000 wiernych.

Bibliografia

Opracowanie własne.