Fajkis Eugeniusz

Z e-ncyklopedia

Fajkis Eugeniusz (1951-), proboszcz w Rybnickiej Kuźni

Urodził się 19 stycznia 1951. Po studiach w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym święcenia kapłańskie przyjął 15 kwietnia 1976. Posługę wikariacką pełnił m.in. w parafiach: Trójcy Przenajświętszej w Popielowie oraz św. Józefa w Chorzowie. W 1988 roku został proboszczem w Rybnickiej Kuźni. Pełnił funkcję wicedziekana dekantu Golejów. W 2018 roku przeszedł na emeryturę.

Bibliografia

Katalog Archidiecezji Katowickiej, Katowice 1995, s. 401 i 580; Katalog..., cz. I, Katowice 2005, s. 280; Katalog..., Katowice 2007, s. 421; Schematyzm..., Katowice 2009, s. 303; M. Sarapkiewicz, Parafia powołań, "Tygodnik rybnicki" 2012, nr 22, s. 17.