Faflok Emanuel

Z e-ncyklopedia

Faflok Emanuel (1878-?)

Urodził się 26 grudnia 1878 w Hucie Jerzego przy Katowicach, a wyświęcony został 20 czerwca 1903. Od 24 marca 1906 był katechetą w męskim Seminarium, później odszedł do seminarium w Oleśnie.

Bibliografia

J. Kudera, Historia parafii mysłowickiej, Mysłowice 1934, s. 177.