Fabian Bernard

Z e-ncyklopedia

Fabian Bernard (1922-2002), proboszcz w Kaletach-Jędrysku

Urodził się 10 sierpnia 1922 w Tychach-Wartogłowcu. W Tychach ukończył szkołę powszechną, w Pszczynie gimnazjum i tam też uczęszczał do szkoły średniej. Po zakończeniu wojny zgłosił się do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. W październiku 1945 roku rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagielońskiego. 25 czerwca 1950 z rąk bpa Stanisława Adamskiego otrzymał święcenia kapłańskie. Jako wikary pracował w parafii Trójcy Przenajświętszej w Szarleju, Chorzowie Batorym i Mikołowie. W 1962 roku został wikarym w parafii św. Józefa w Kaletach-Jędrysku, a od 1964 do 1995 był proboszczem tamtejszej parafii. Zmarł 18 czerwca 2002 po ciężkiej chorobie. Spoczął na cmentarzu obok kościoła św. Marii Magdaleny w Tychach. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył abp Damian Zimoń.

Bibliografia

Wiadomości Diecezjalne 1 (2002), s. 165 - 167.