Dyskusja:Śniegoń Franciszek

Z e-ncyklopedia
  • zmarl 3 lipca czy maja ? ( wg Kiedosa)