Dyllus Ryszard

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Dyllus Ryszard (1937-1987), proboszcz parafii św. Jadwigi w Chorzowie

Dyllus Ryszard.jpg

Urodził się 24 sierpnia 1937 w Zabrzu w rodzinie Jana i Gertrudy z d. Krawiec. Jego ojciec był kościelnym. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Zabrzu. Następnie uczył się w Niższym Seminarium Duchownym w Opolu. Po zlikwidowaniu tej szkoły przez polskie władze komunistyczne, od 1953 roku pracował w Państwowej Kolumnie Transportu Sanitarnego w Zabrzu. Równocześnie uczył się w Liceum Ogólnokształcącym dla Pracujących w Zabrzu. Egzamin dojrzałości zdał w 1955 roku. Po maturze wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne. W roku akademickim 1955/1956 odbył kurs wstępny w Konwikcie Teologicznym w Tarnowskich Górach. Święcenia kapłańskie przyjął 25 czerwca 1961 w katowickiej Katedrze Chrystusa Króla z rąk bpa H. Bednorza.

Po święceniach był na zastępstwie wakacyjnym w parafiach: św. Józefa w Sadowie i Wniebowzięcia NMP w Chorzowie Batorym. Następnie jako wikariusz duszpasterzował w parafiach: św. Antoniego w Chorzowie i katedralnej Chrystusa Króla w Katowicach. 22 września 1967 został mianowany prefektem w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie. Pięć lat później bp H. Bednorz mianował go tam prokuratorem.

W seminarium duchownym ks. Dyllus był ponadto wykładowcą liturgiki i śpiewu kościelnego. W czasie I Synodu Diecezji Katowickiej był członkiem Komisji Liturgicznej - Podkomisji Muzyki i Śpiewu Sakralnego. W maju 1977 roku otrzymał nominację na wikariusza-ekonoma, a kilka miesięcy później na proboszcza w parafii św. Jadwigi w Chorzowie (1 lipca 1977). W 1983 roku brał udział w pracach Komisji Duszpastersko-Liturgicznej Diecezjalnego Komitetu ds. Duszpasterskiego i Organizacyjnego przygotowania pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Katowic. W uznaniu zasług został mianowany kanonikiem gremialnym Kapituły Katedralnej w Katowicach oraz kapelanem Jego Świątobliwości. Pełnił także wiele funkcji ogólnodiecezjalnych. Wchodził w skład Rady Duszpasterskiej Diecezji Katowickiej, Diecezjalnej Komisji ds. Muzyki Kościelnej, Diecezjalnej Rady Administracyjnej, Rady Kapłańskiej Diecezji Katowickiej i Kolegium Konsultorów. Był także Diecezjalnym Moderatorem Powołań i dziekanem dekanatu chorzowskiego. Zmarł 9 lutego 1987 w Chorzowie i tam został pochowany.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Ryszarda Dyllusa; Schematyzm 1970-1993; J. Kurek, Z dziejów Kościoła i parafii św. Jadwigi w Chorzowie, Chorzów 1999, s. 18, 19, 22; Myszor, Historia diecezji, s. 441 i nn.