Czapik Stanisław

Z e-ncyklopedia

Czapik Stanisław (1927-1968), proboszcz w Siemianowicach Śląskich

Urodził się 9 listopada 1927 w Kochłowicach w rodzinie Antoniego i Tekli z d. Mańka. Po ukończeniu szkoły średniej w Kochłowicach wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. 28 czerwca 1953 przyjął święcenia kapłańskie.

Pracował jako wikary w Siemianowicach, w Rydułtowach, Goduli, Piotrowicach. 31 sierpnia 1962 został mianowany adiutorem w parafii Krzyża Świętego w Siemianowicach. Po śmierci tamtejszego proboszcza - ks. dziekana Jana Broya - został mianowany proboszczem parafii i dziekanem dekanatu siemianowickiego.

Cechowała go pracowitość oraz ofiarność względem parafian. Przez sześć lat pobytu w Siemianowicach uporządkował dwa cmentarze w Siemianowicach, zabezpieczył dachy kościoła i plebanii, przeprowadził całkowity remont plebanii, gdzie wprowadził centralne ogrzewanie, odnowił kaplicę MB Bolesnej oraz pozłocił wszystkie ołtarze w kościele, uporządkował otoczenie kościoła. Zmarł 3 kwietnia 1968. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Siemianowicach Śląskich.

Bibliografia

Akta personalne ks. Stanisława Czapika; Schematyzm 1953-1970; S. Kwieciński, Nekrolog, WD 1969, nr l-2, s. 15; GN 1968, nr 19 z 12 V, s. 115 (nekrolog); S. Puchała, Duszpasterstwo akademickie w diecezji katowickiej w latach 1947-1992, s. 197, 202; Skworc, Budownictwo kościołów, s. 189; A. Halor, Kościół Krzyża Świętego w Siemianowicach. Monografia rocznicowa, Siemianowice 2006, s. 67; Słownik biograficzny duchowieństwa , pod red. J. Myszora, s. 55.