Cynar Stanisław

Z e-ncyklopedia

Cynar Stanisław (1905-1976), kapelan wojskowy, proboszcz parafii polskiej na Devonia Road w Londynie

Cynar.jpg

Urodził się 24 maja 1905 w Bukowie. Był wychowankiem Zakładu Naukowo-Wychowawczego OO. Jezuitów w Chyrowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 21 czerwca 1929. Ustanowiony wikarym w parafii Krzyża Świętego w Siemianowicach w 1931 roku. W 1932 roku był katechetą w szkołach: Miejska Szkoła Handlowa w Siemianowicach, przy ul. ks. Stabika, w Miejskiej Szkole Przemysłowo Kupieckiej w Katowicach oraz w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach.

Wziął udział w kampanii wrześniowej, został internowany na Węgrzech. Pełnił służbę duszpasterską w obozach internowania, następnie przedostał się do Syrii, gdzie został kapelanem Brygady Strzelców Karpackich i 2 Korpusu. Pod koniec kwietnia 1942 roku samodzielna Brygada Strzelców Karpackich została przerzucona do Palestyny, i po jej reorganizacji i wzmocnieniu żołnierzami przybyli z terenów Związku Radzieckiego stała się Dywizją. Szefem Duszpasterstwa Dywizji został ks. Józef Joniec, a jego zastępcą ks. Cynar. Grobami polskich żołnierzy w Aleksandrii zajmował się ks. Cynar. W czasie stacjonowania w Palestynie, rząd Polski na Uchodźstwie zorganizował szkoły, w jednej z nich - Gimnazjum Dywizyjnym w Julis ks. Cynar był prefektem. W czasie kampanii włoskiej pełnił także funkcje kapelana 12 Pułku Ułanów Podolskich.

Po zakończeniu wojny bp Adamski odradził mu powrót do diecezji. Był założycielem i proboszczem parafii Clapham - Bahlam przy Devonia Road w Londynie. Z jego inicjatywy 4 marca 1969 Polacy w Londynie zakupili willę Hamilton Haus, która miała posłużyć za Ośrodek Katolicki. Przy ośrodku powstał klub pod nazwą „Orzeł Biały” - przeznaczony na spotkania, przedstawienia, imprezy kulturalne i akademie z okazji rocznic narodowych. Do momentu nabycia przez parafię kościoła, spełniała ona także rolę kaplicy, w której w każdą niedzielę odprawiano msze święte. Zmarł 19 marca 1976 w Londynie, pochowany na Streatham Park Cemetery (Londyn). Uhonorowany godnością prałata.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Stanisława Cynara; Schematyzm (1930-1977); Myszor, Historia diecezji, s. 330; Myszor, Stosunki Kościół, s. 170; WD 1929, nr 6, s. 54; 1931, nr 8-9, s. 100; 1935, nr 2, s. 64; 1976, nr 11, s. 260 a; M. Wesołowski, Duszpasterstwo w II Korpusie gen. Władysława Andersa, Kielce 2004, s. 32 i nn; Służba wojskowa, s. 90; Z. Janeczek, Siemianowicki słownik biograficzny, Katowice 1996, s. 28; A. Steuer, Cynar Stanisław (hasło), Słownik duchowieństwa, s. 70-71.