Chodzidło Jan

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Chodzidło Jan SVD (1902-1951)

Urodził się 18 maja 1902 w Studzionce. Po ukończeniu tutejszej szkoły powszechnej kształcił się w NSD św. Krzyża w Nysie i tam w 1925 roku zdał maturę. W 1925 roku rozpoczął nowicjat w St. Gabriel. W 1926 roku odbył drugi rok nowicjatu w połączeniu ze studium filozofii, które ukończył w St. Augustin pod Bonn. W 1928 roku przez rok pracował jako wychowawca i wykładowca w Steyl, następnie w 1929 roku rozpoczął studia teologiczne w Rzymie na Gregorianum, które ukończył w 1933 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 26 października 1932 w Rzymie.

Po prymicjach w domu rodzinnym wyjechał do Brazylii i w seminarium Santo Amaro w Sao Paulo wykładał filozofię i historię filozofii. Brazylię opuścił 13 lipca 1936, a 22 sierpnia 1936 przybył do Chludowa pod Poznaniem, gdzie otwarto nowicjat i pierwszy rok filozofii. Tu wykładał filozofię i historię filozofii, homiletykę i uczył języka angielskiego. 4 września 1939 uciekł z klerykami i braćmi pod Warszawę. Po uwięzieniu o. L. Mzyka, 25 stycznia 1940 stał się jego zastępcą na urzędzie. Przez władze niemieckie został zatwierdzony jako duszpasterz na całą okolicę. Na czas wojny zabezpieczył ołtarz z kaplicy domowej, figurę, Drogę Krzyżową, lichtarze, paramenty w kościele parafialnym. Do kleryków będących w obozach pisywał listy, posyłał paczki. Po wojnie organizował w Chludowie Wyższe Seminarium, był jego pierwszym rektorem i jedynym przez pewien czas profesorem. Sam został aresztowany 25 stycznia 1940, więziony w Chludowie, zwolniony 14 czerwca 1940. W 1948 roku wraz z przeniesieniem seminarium do Pieniężna pożegnał i on Chludowo. Przyjął na nowo urząd rektora w Pieniężnie, który pełnił do lipca 1951 roku. Od września 1951 roku poza wykładami przejął parafię św. Piotra i Pawła w Pieniężnie. Choroba czyniła jednak wyraźne postępy. Przewieziony do Warszawy zmarł 8 grudnia 1951. Pochowany w Pieniężnie.

Bibliografia

J. Wydra, Studzionka. 700 lat parafii, Studzionka 2005, s. 33-34; Nurt SVD, nr 35 (1985), s. 93; J. Arlik, Chodzidło Jan (hasło), [w:] Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX i XX wieku, red. M. Pater, Katowice 1996, s. 66-67; J. Arlik, Wspomnienie o o. Janie Chodzidle w 25 lat po śmierci. 1951 - 8 grudnia -1976, "Verbinum" 1976, nr 4-5, s. 161-165; S. Piotrowski, O. Jan Chodzidło (1902-1951), [w:] Werbiści w Polsce, red. R. Małek, Pieniężno 1988; W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa rzymskokatolickiego pod okupacją hitlerowską w latach 1939–1945, z. 5, Warszawa 1981, s. 436; E. Wyglenda, Chodzidło Jan (hasło), Słownik biograficzny ziemi pszczyńskiej, s. 51-52; Judycki, Polscy duchowni w świecie, s. 53.