Brząkalik Kazimierz

Z e-ncyklopedia

Brząkalik Kazimierz OFM (1958-), imię zakonne Antonin, prowincjał

Urodził się 4 marca 1958 w Dębieńsku, dzielnicy Czerwionki-Leszczyn. Należy do Prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce. Studiował filozofię i teologię w Wyższym Seminarium Duchownym Braci Mniejszych w Panewnikach. Profesję wieczystą złożył 15 lutego 1986. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk abpa Damiana Zimonia 16 maja 1987 w bazylice panewnickiej. Przed wyborem na wikariusza prowincjalnego w 2004 roku był wieloletnim wychowawcą i mistrzem nowicjatu w Osiecznej i Miejskiej Górce. W 2010 roku został powtórnie wybrany na urząd wikariusza prowincjalnego. Kapituła prowincjalna w 2013 roku wybrała go ministrem prowincjalnym. Funkcję tę pełnił do 2022 roku, a od tegoż roku jest definitorem Prowincji Wniebowzięcia NMP. Jest odznaczony Medalem Pielgrzyma Ziemi Świętej (luty 2014).

Bibliografia

Patrz: [1] dostęp 28 XII 2015; B. Profaska, Dzieje Dębieńska, Czerwionka-Leszczyny 1998, s. 119.