Bec Gwidon

Z e-ncyklopedia

Bec Gwidon (1915-1990), proboszcz w Borowej Wsi

Becgwidon.jpg

Urodził się 4 czerwca 1915 w Kamieniu k. Piekar Śląskich w rodzinie Ryszarda, sekretarza gminy, i Jadwigi z d. Lex. W 1925 roku rozpoczął naukę w Państwowym Gimnazjum im. Króla Jana Sobieskiego w Piekarach-Szarleju. Po zdaniu w 1934 roku egzaminu dojrzałości wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 25 czerwca 1939.

Po zastępstwie w charakterze wikariusza parafialnego w rodzinnej parafii, mianowany został 15 września 1939 wikariuszem w Brzezinach Śląskich, zaś 21 marca 1942 został powołany do wojska niemieckiego jako zwyczajny żołnierz. Na początku stycznia 1945 roku ks. Herbert Bednorz, substytut w Brzezinach Śląskich powiadomił kurię diecezjalną, że ks. Gwidon Bec 28 lipca 1944 zaginął w okolicach Reims we Francji. W kilka dni później nadeszła do kurii katowickiej kartka datowana 19 września 1944, na której ks. Bec napisał: Znajduję się w niewoli angielskiej. Jestem zdrowy. W sierpniu 1947 roku wrócił do kraju. W czasie pobytu w niewoli amerykańskiej wstąpił do wojska polskiego, do korpusu spadochroniarzy, gdzie pełnił posługę jako kapelan w latach 1944-1947.

Po powrocie do diecezji katowickiej 12 lipca 1947, został mianowany substytutem w rodzinnym Kamieniu, na zastępstwie w Niedobczycach. Następnie był wikariuszem w Załężu (1947-1950), Zgodzie (1950) i w Mikołowie (1952). Od 1 września 1955 był kuratusem lokalii Borowa Wieś, a po erygowaniu tam parafii został mianowany 31 grudnia 1957 jej administratorem, a 13 lipca 1966 proboszczem. Wybudował w Borowej Wsi probostwo. Od 1974 roku był wicedziekanem dekanatu knurowskiego.

W uznaniu zasług ks. Gwidona Beca bp H. Bednorz mianował go 17 października 1980 kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej. We wrześniu 1984 roku uczestniczył, jako były kapelan I Samodzielnej Brygady Spadochronowej, w uroczystościach w Holandii z okazji czterdziestej rocznicy walk pod Arnheim. W roku 1985 roku złożył rezygnację z urzędu proboszcza w Borowej Wsi. Jako emeryt zamieszkał w Przyszowicach. Zmarł 29 listopada 1990 w Szpitalu nr 3 w Chorzowie. Pogrzeb odbył się następnego dnia, również w Przyszowicach.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Gwidona Beca; Schematyzm (1947-1986); J. Pawliczek, Nekrolog, WD 1991, nr 2, s. 67-68; Myszor, Historia diecezji, s. 494; E.J. Pyka, Pamiętajmy o... ludziach i cmentarzach. Przyszowice 2007, s. 24, 25; A. Steuer, Bec Gwidon (hasło), [w:] Słownik biograficzny ziemi pszczyńskiej, s. 29; Wojskowa służba, s. 83; Woźnica, Te Deum, s. 87; Bec Gwidon (hasło), [w:] Piekarzanie. Leksykon mieszkańców Piekar Śląskich, red. H. Gawlik, J. Grajewska-Wróbel, L. Wostal, Z. Bogacki, Piekary Śląskie 2010, s. 38-39.