Błaszczyk Norbert

Z e-ncyklopedia

Błaszczyk Norbert (1930-1982), proboszcz w Rogowie

Urodził się 3 marca 1930 w Kochcicach. Rodzicami jego byli Alojzy - policjant i Gertruda z d. Szmajduch. Ochrzczony został 16 marca 1930 w Kochanowicach. Z chwilą wybuchu wojny został wraz z rodzicami ewakuowany do Tarnopola. Z tułaczki tej wrócili pod koniec października 1939 roku. Podczas okupacji musiał, jako małoletni chłopak, pracować na roli u gospodarza. Jego ojciec został wysłany na przymusowe roboty do Niemiec. Po przejściu frontu wstąpił w 1945 roku do Państwowego Gimnazjum i Liceum Męskiego w Tarnowskich Górach, gdzie w 1950 roku zdał egzamin dojrzałości. W czasie nauki w szkole średniej mieszkał w Konwikcie Biskupim w Tarnowskich Górach. Od 1939 roku był ministrantem w Lubszy Śląskiej. 8 grudnia 1943 został przyjęty do Sodalicji Mariańskiej przy gimnazjum w Tarnowskich Górach. W roku 1948 roku współdziałał w założeniu Sodalicji Mariańskiej Młodzieńców w Lubszy Śląskiej. W tej też parafii był współorganizatorem Krucjaty Eucharystycznej. Został tam prezesem i Sodalicji, i Krucjaty.

Bezpośrednio po maturze Norbert Błaszczyk zgłosił się do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Do 1954 roku studiował teologię na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po likwidacji tego Wydziału kontynuował studia w WŚSD. Święcenia kapłańskie przyjął 5 maja 1955. Po krótkich zastępstwach wakacyjnych w parafii św. Katarzyny w Czechowicach (obecnie diecezja bielsko-żywiecka), a następnie w Bronowie (obecnie diecezja bielsko-żywiecka) otrzymał dekret na wikariusza w parafii MB Bolesnej w Rybniku. Od 1 września 1956 objął placówkę wikariuszowską w parafii św. Antoniego w Siemianowicach Śląskich. Był tam katechetą w Zasadniczej Szkole Zawodowej oraz w Zasadniczej Szkole Górniczej.

11 grudnia 1957 zlecona mu została przez Kurię Diecezjalną funkcja kapelana więziennego. Sprawował duszpasterstwo w Ośrodkach Pracy Więźniów. Uwzględniając doświadczenia ks. Norberta Błaszczyka na tym odcinku duszpasterstwa Kuria Diecezjalna wyznaczyła mu temat pisemnej pracy wymaganej przy egzaminie proboszczowskim: Czynniki wychowawcze (religijno-moralne) w regulaminach więziennych Polski Ludowej oraz ich wartość i użytkowność duszpasterska. Będąc kapelanem więziennym miał jeszcze tygodniowo 25 godzin katechizacji dla młodzieży. W sierpniu 1964 roku otrzymał dekret na wikarego parafii Krzyża Świętego w Siemianowicach Śląskich, a w lutym 1985 roku znów na wikarego parafii św. Antoniego w tymże mieście. Nadal spełniał funkcję kapelana więźniów.

3 stycznia 1969 mianowany został rektorem, w charakterze kuratusa, kościoła pw. MB Nieustającej Pomocy w Szopienicach. Kościół-barak wśród niecodziennych trudności, przy wielu ludzkich przeciwnościach obronił, wyposażył, uporządkował i wystroił, a przy tym przygotował solidnie warunki i wstępne czynności pod budowę nowego kościoła. W obliczu różnych kłopotów adaptował także pomieszczenia plebańskie. Nadal też dojeżdżał z posługą duszpasterską do zakładu karnego w Siemianowicach. Swoim doświadczeniem zdobytym w ponad dwudziestoletniej posłudze duszpasterskiej wśród więźniów dzielił się ks. Błaszczyk z nowo mianowanymi w 1981 roku kapelanami zakładów karnych znajdujących się na terenie diecezji katowickiej. 21 lipca 1980 mianowany został wikariuszem ekonomem, a 29 września tegoż roku proboszczem parafii NSPJ w Rogowie. Coraz wyraźniej odczuwał dolegliwości spowodowane istniejącą już od młodości wadą serca. Zmarł 8 marca 1982 w szpitalu w Tychach. Spoczął w Rogowie.

Bibliografia

Akta personalne ks. Norberta Błaszczyka; Schematyzm 1958-1986; Nekrolog, WD 1983, nr 5, s. 171-172; Ł. Marek, „Kler to nasz wróg”. Polityka władz państwowych wobec Kościoła katolickiego na terenie województwa katowickiego w latach 1956-1970, Katowice 2009, s. 244 i nn.