Augustynek Władysław

Z e-ncyklopedia

Augustynek Władysław SJ (1915-1997)

Urodził się 7 lipca 1915 w Szczakowej w rodzinie Franciszka i Marii z d. Musiał. 4 sierpnia 1931 wstąpił do nowicjatu ojców jezuitów w Starej Wsi. Studia filozoficzne odbył w Krakowie i w Nowym Sączu (1937-1940), a teologiczne w Starej Wsi (1940-1942) i w Warszawie (1942-1944). Święcenia kapłańskie przyjął 8 września 1942 w Warszawie. Pełnił następujące funkcje: kapelana sióstr służebniczek w Ujanowicach (1944-1945), wikariusza w Nowym Sączu i Bytomiu, superiora w Rudzie Śl. (1950-1956), operariusza i katechety w Krakowie, Wrocławiu i Nowym Sączu. Był cenionym rekolekcjonistą. Zmarł 12 grudnia 1997. Spoczął na cmentarzu w Nowym Sączu.

Bibliografia

Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995, opr. L. Grzebień, Kraków 1996, s. 12.