Augustin Ludwik

Z e-ncyklopedia

Augustin Ludwik (1903-1985)

Urodził się 22 sierpnia 1903 w Biedrzychowicach k. Prudnika. Ukończył gimnazjum „Carolinum” w Nysie, gdzie w 1924 roku zdał maturę. Studiował teologię we Wrocławiu i Innsbrucku. Święcenia kapłańskie przyjął 27 stycznia 1929. Od 20 października 1929 był wikariuszem w parafii św. Andrzeja w Zabrzu, a następnie został prefektem w Konwikcie Biskupim w Bytomiu (28 września 1935). W 1937 roku został mianowany proboszczem parafii NSPJ w Szombierkach. Rozpoczął swą pracę w trudnych latach wzmagającego się naporu narodowego socjalizmu. Wg raportu z 17 maja 1939 zakazał polskiemu Towarzystwu Matek urządzania zebrań i imprez w Domu Towarzystw Katolickich. Zaraz po wojnie, 31 maja 1945, wniósł podanie o weryfikację narodowościową i 1 sierpnia 1945 otrzymał tymczasowe zaświadczenie o narodowości polskiej. W 1949 roku został wicedziekanem dekanatu miechowickiego, a rok później dziekanem, którą to funkcję pełnił do 1952 roku. W związku z tworzącą się wokół jego osoby niesprzyjającą atmosferą, w 1948 roku poprosił kurię biskupią w Opolu o zmianę parafii. Do zmiany nie doszło, choć ks. Bolesław Kominek przewidywał dla niego parafię Chrystusa Króla w Gliwicach. Na jubileusz 25-lecia święceń kapłańskich został mianowany radcą duchownym. W związku z dolegliwościami zdrowotnymi prosił o zmianę parafii na mniejszą, lecz ze względu na sprzeciw Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu pozostał w Szombierkach. W 1957 roku wyjechał do Niemieckiej Republiki Federalnej. Pracował w diecezji Münster, najpierw jako subsydiariusz przy kościele św. Lamberta (1957-1958), a następnie jako proboszcz parafii św. Maurycego w Münster (1958-1968). Po 1972 roku po leczniczym pobycie w Wangen/Allgäu przeszedł na emeryturę w Schlamberg/Schwarzwald (diecezja Rottenburg). Zmarł 12 września 1985 i został pochowany w Gelsenkirchen.

Bibliografia

Handbuch 1929-1942; J. Larisch, Dzieje parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bytomiu-Szombierkach. W 90. rocznicę konsekracji, Bytom 1995, s. 27; J. Kopiec, Augustin Ludwik [biogram], [w:] Bytomski słownik biograficzny, red. J. Drabina, Bytom 2004, s. 14–15. Oprac. Damian Bednarski