Anders Eugeniusz

Z e-ncyklopedia

Anders Eugeniusz (1874-1924), proboszcz w Piekarach

Anders Eugeniusz1.jpg

Urodził się 31 marca 1874 w Pawonkowie. Był synem Oskara (kierownika szkoły ) i Agnieszki z d. Pierschke. Po ukończeniu szkoły ludowej, uczył się w Gimnazjum im. św. Macieja we Wrocławiu, gdzie zdał egzamin dojrzałości. Następnie studiował na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Wrocławskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 1897 we Wrocławiu. Jako wikariusz duszpasterzował w parafiach: Trójcy Przenajświętszej w Chełmie Śląskim (1897-1898), Najświętszej Marii Panny i św. Bartłomieja w Piekarach(1898-1900) i św. Mikołaja w Zakrzowie w powiecie kozielskim (1900-1901). W listopadzie 1901 roku został mianowany proboszczem parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Eckersdorf (Biestrzykowice) w powiecie namysłowskim. Pracował tam przez dwanaście lat. Dnia 18 grudnia 1913 otrzymał nominację na proboszcza parafii Najświętszej Maryi Panny i św. Bartłomieja w Piekarach. Dziesięć lat później administrator apostolski dla Górnego Śląska, ks. August Hlond mianował go pierwszym dziekanem nowo utworzonego dekanatu piekarskiego. 1 kwietnia 1924 ksiądz Anders przeszedł w stan spoczynku. Na emeryturze mieszkał u swego brata w Branicach w powiecie głubczyckim. Zmarł 7 listopada 1924 w Branicach i tam został pochowany.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Eugeniusza Andersa; Nekrolog, RAA, nr 22 z 5 I 1925, s. 116; Myszor, Historia diecezji, s. 93.