Anczok Michał

Z e-ncyklopedia

Anczok Michał (1946-2022), proboszcz w Wartogłowcu

Anczok Michal.jpg

Urodził się 23 września 1946 w Radzionkowie w religijnej rodzinie Franciszka i Gertrudy z domu Śliwa. Ojciec był górnikiem w KWK „Bytom”, mama zajmowała się domem. Miał trzech starszych braci, siostra zmarła po urodzeniu. Jego bracia, Józef i Ryszard, również obrali drogę kapłaństwa. W latach 1953-1960 uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 3, a następnie do Szkoły Podstawowej nr 4 w Radzionkowie. Potem uczył się w Niższym Seminarium Duchownym im. Świętego Jacka w Katowicach, a po jego likwidacji przez władze komunistyczne w 1962 roku, kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Radzionkowie, które ukończył egzaminem maturalnym w 1964 roku. Cieszył się bardzo dobrą opinią nauczycieli i kolegów, był skarbnikiem i przewodniczącym klasy. Interesował się geografią i sportem. Codziennie uczestniczył we Mszy świętej, był ministrantem. Cechowała go uprzejmość, radość i rozmodlenie, a przy tym pracowitość, sumienność i zaradność.

Do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie zgłosił się po maturze. Jako kleryk został powołany do wojska i skierowany do jednostki w Kołobrzegu. Obowiązkowy staż pracy w latach 1969-1970 odbył w Gliwickim Przedsiębiorstwie Instalacji Elektrycznych w Kierownictwie Odcinka w Tarnowskich Górach. Święcenia diakonatu otrzymał 15 lutego 1971 w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk bp. Herberta Bednorza 8 kwietnia 1971 w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach.

Po święceniach został skierowany na zastępstwa do parafii Trójcy Przenajświętszej w Chełmie Śląskim i Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłowicach. Jako wikariusz pracował w parafiach: Świętych Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach (1971-1974), św. Wojciecha w Mikołowie (1974-1977), św. Marii Magdaleny w Cieszynie (1977-1981), Matki Bożej Fatimskiej w Turzy Śląskiej (1981-1982), św. Katarzyny w Jastrzębiu Górnym (1982-1985), Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i św. Maksymiliana Marii Kolbe w Janowie Miejskim (1985-1987), św. Jadwigi Śląskiej w Rybniku (1987-1989). Przez wiele lat był odpowiedzialny za okręgowe duszpasterstwa głuchych i niewidomych. Pracę proboszczowską napisał na temat: Troska Kościoła o dzieci i młodzież głuchoniemą w świetle Dokumentu Stolicy Apostolskiej na Międzynarodowy Rok Osób Upośledzonych i XV Uchwały I Synodu Diecezji Katowickiej.

Z dniem 26 sierpnia 1989 roku został mianowany administratorem, a 29 października tegoż roku proboszczem parafii Świętego Józefa Robotnika w Wartogłowcu. Był katechetą w Zespole Szkół Spożywczo-Usługowych w Wilkowyjach i Szkole Podstawowej nr 8 w Wartogłowcu. Wspierał finansowo budowę Domu Księży Emerytów. Zadbał o wystrój i wyposażenie kościoła, wybudował probostwo. W 2012 roku został przeniesiony na emeryturę i zamieszkał w parafii Krzyża Świętego w Czułowie, gdzie pomagał w duszpasterstwie. Ostatnie lata życia spędził w Cieszynie, gdzie pomagał w duszpasterstwie w parafii Najświętszego Imienia Maryi.

Zmarł 3 stycznia 2022 w 76. roku życia i 51. roku kapłaństwa. Pogrzeb odbył się 7 stycznia 2022 w rodzinnej parafii w Rojcy. Spoczął na miejscowym cmentarzu parafialnym. Liturgii pogrzebowej przewodniczył bp Marek Szkudło.

Bibliografia

ks. Jakub Kania, Nekrolog.