Anaklet

Z e-ncyklopedia

Św. Anaklet (Klet), papież, męczennik

Według św. Ireneusza (+202) św. Klet i św. Anaklet to ta sama postać.

Anaklet był drugim po św. Piotrze biskupem Rzymu, a trzecim wg listy kard. Marcati'ego, archiwisty Kościoła rzymskiego, z roku 1942. Posługę biskupa Rzymu pełnił najprawdopodobniej w latach ok. 76-88. Według źródeł np. Euzebiusza z Cezarei Palestyńskiej były to lata 79-90. Jego poprzednikiem był Linus (późniejszy święty), a następcą Klemens I (też późniejszy święty). Anaklet poniósł śmierć męczeńską w Rzymie za panowania cesarza Domicjana (81-96).

W tradycji chrześcijańskiej przypisuje mu się ustanowienie 25 prezbiterów w Rzymie, zbudowanie nagrobka w miejscu pochowania św. Piotra (choć wg źródeł historycznych zrobił to Anicet) i przyozdobienie grobu św. Pawła.

Jako pierwszy miał posłużyć się w pismach formułą: Pozdrowienie i błogosławieństwo apostolskie.

  • W liturgii wspominamy św. Anakleta 26 kwietnia wraz ze św. Marcelim, papieżem, męczennikiem. Ponadto drugi koncelebrans wymienia jego imię w Kanonie Rzymskim.

Bibliografia

Ks. W. Zalewski SDB, Święci na każdy dzień, Pallotinum, Warszawa 1989, s. 204-205; Opr. E.A. Livingstone, Encyklopedia Kościoła, t. 1, A-K, wyd. III, Oficyna Wydawnicza Vocatio, Warszawa 2004.