Aleksy Ludwik

Z e-ncyklopedia

Aleksy Ludwik (1950-2020), proboszcz w Bytomiu-Karbiu i w Sowicach

AleksyLudwik.jpg

Urodził się 10 sierpnia 1950 w Tarnowskich Górach. Po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach (1964 - 1968). Po maturze wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Studia zostały przerwane służbą wojskową, którą odbył w Brzegu n. Odrą w latach 1969 - 1971. Święcenia kapłańskie przyjął 15 kwietnia 1976. Jako wikary pracował na placówkach duszpasterskich: Podwyższenia Krzyża Świętego w Kaczycach (1976 - 1978), św. Marii Magdaleny w Tychach (1978 - 1981), Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Miasteczku Śląskim (1981 - 1983), św. Michała Archanioła w Orzegowie (1983 - 1986), św. Jakuba Starszego Apostoła w Lubszy (1986 - 1988), św. Marii Magdaleny w Chorzowie Starym (1988 - 1992), św. Mikołaja w Lublińcu (1992 - 1993). Od 28 sierpnia 1993 do 31 sierpnia 2003 był proboszczem w parafii Dobrego Pasterza w Bytomiu-Karbiu, a w latach 2003 - 2018 pozostawał na urzędzie proboszcza parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Sowicach. Zmarł nagle w sobotę 25 lipca 2020. Pogrzeb odbył się 29 lipca 2020 w Sowicach. Żegnały go dziesiątki księży z diecezji: gliwickiej, bielsko-żywieckiej, opolskiej i archidiecezji katowickiej oraz tłumy wiernych z Tarnowskich Gór i innych miejscowości, gdzie posługiwał. Koncelebrę pogrzebową pod przewodnictwem bpa Andrzeja Iwaneckiego sprawowali: biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej Piotr Greger, brat zmarłego i proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku Białej ks. prałat Marcin Aleksy oraz obecny proboszcz parafii w Sowicach ks. Andrzej Giszka. Ks. Ludwik Aleksy spoczął w grobowcu kapłanów na cmentarzu parafialnym w Sowicach.

Bibliografia

Opracowanie własne, JM; [1] (dostęp: 2.08.2020)