Aleksander Jerzy

Z e-ncyklopedia

Aleksander Jerzy Ignacy (1644-?)

Urodził się w 1644 roku w Gołkowicach. W Ołomuńcu zdobył stopień naukowy bakalaureatu, tam również przyjął święcenia kapłańskie w 1681 roku i otrzymał tytuł stołowy cesarza Ferdynanda II. W tym samym roku objął funkcję wikarego w Rybniku. W 1701 roku występuje już jako proboszcz parafii i funkcję tę pełni do 1710 roku. W 1715 roku występował jako prezes Bractwa Ciała Bożego w Jankowicach.

Bibliografia

L. Musioł, Parafia Matki Boskiej Bolesnej w Rybniku – monografia historyczna, mps 1963.