Aleksa Zygfryd

Z e-ncyklopedia

Aleksa Zygfryd (1936-1998)

Aleksa Zygfryd1.jpg

Urodził się 4 grudnia 1936 w Kochłowicach w rodzinie Alojzego (górnika kopalni „Polska”) i Marty z d. Rduch. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczęszczał do Średniej Szkoły Koedukacyjnej w Wirku. W 1952 przeniósł się do Niższego Seminarium Duchownego im. św. Jacka w Katowicach, gdzie w 1954 przystąpił do egzaminu maturalnego. W tym samym roku wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 16 sierpnia 1959 w kaplicy Niższego Seminarium w Katowicach. Pracował w charakterze wikariusza w parafii św. Józefa w Godowie (28 sierpnia 1959 - 29 sierpnia 1962), Najświętszego Serca Pana Jezusa w Boguszowicach (30 sierpnia 1962 - 29 sierpnia 1965), Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bykowinie (30 sierpnia 1965 - 29 sierpnia 1966), św. Jacka w Katowicach-Ochojcu (30 sierpnia 1966 - 29 sierpnia 1968), Chrystusa Króla w Hołdunowie (30 sierpnia 1968 - 16 czerwca 1972), św. Andrzeja Boboli w Wirku (17 czerwca 1972 - 19 sierpnia 1975), św. Cyryla i Metodego w Knurowie (20 sierpnia 1975 - 18 sierpnia 1979), św. Klemensa w Lędzinach (19 sierpnia 1979 - 30 sierpnia 1982), św. Jadwigi w Katowicach-Szopienicach (31 sierpnia - 29 sierpnia 1986), św. Franciszka z Asyżu w Wapienicy (30 sierpnia 1986 - 30 sierpnia 1989), św. Apostołów Piotra i Pawła w Brzozowicach-Kamieniu (31 sierpnia 1989 - 30 sierpnia 1992), Najświętszego Serca Pana Jezusa w Paprocanach (31 sierpnia 1992 - 28 sierpnia 1995) i św. Jadwigi w Rybniku, gdzie pracował aż do swojej śmierci dnia 2 listopada 1998. W 1968 roku biskup Herbert Bednorz zaproponował mu przystąpienie do egzaminu proboszczowskiego. Do 1984 roku regularnie przystępował do egzaminów jurysdykcyjnych, które zdawał z ocenami w większości bardzo dobrymi. Zmarł 2 listopada 1998 w Rybniku. Jego pogrzeb odbył się w kościele parafialnym Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach; spoczął na tamtejszym cmentarzu.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Zygfryda Aleksy; Schematyzm (1970-1995); J. Krętosz, Nekrolog, WA 1998, nr 12, s. 633-634; WA 1998, nr 12, s. 633-634; GN 1998, nr 47, s. 18.