Adamecki Józef

Z e-ncyklopedia

Adamecki Józef (1912-1944)

Urodził się 12 grudnia 1912 w Marklowicach Dolnych, a zmarł 26 maja 1944 w obozie koncentracyjnym Auschwitz. Był synem Emila i Magdaleny z d. Hanslik. Miał pięcioro rodzeństwa. W 1932 roku ukończył prywatne gimnazjum w Orłowej. Następnie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Widnawie, gdzie w 1938 roku przyjął święcenia kapłańskie. Po wybuchu II wojny światowej brał czynny udział w ruchu oporu na terenie Cieszyna i Zaolzia. Jego mieszkanie służyło członkom konspiracyjnego wywiadu. Ksiądz Adamecki zorganizował także siatkę wywiadowczą we Frysztacie, Marklowicach, Trzyńcu.

W marcu 1943 roku za działalność konspiracyjną został aresztowany i umieszczono go w więzieniu w Cieszynie. Po niedługim czasie znalazł się w więzieniu w Mysłowicach. Następnie przetransportowano go do obozu koncentracyjnego Auschwitz, gdzie umieszczono go w bloku 11. Nie otrzymał numeru obozowego.

Z relacji świadków był kapłanem głębokiej wiary. Nie załamał się nawet w najtrudniejszych warunkach. Pocieszał więźniów, otaczał ich duchową opieką, wielokrotnie powtarzał do współwięźniów: Nie bójcie się! Bądźcie dumni, że Pan Jezus pozwoli wam umrzeć śmiercią męczeńską. Każdy więzień mógł znaleźć w nim pocieszenie. 26 maja 1944 został osądzony przez doraźny sąd Gestapo i tego samego dnia został rozstrzelany na terenie obozu Auschwitz.

Bibliografia

A. Świeży-Sobel, Gestapo przyszło na probostwo, GN 2014, nr 31, ( Dodatek Bielsko – Żywiecki); I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998