Adamczyk Stanisław

Z e-ncyklopedia

Adamczyk Stanisław (1930-2012), proboszcz w Wyrach i Orzeszu

Adamczyk Stanislaw.jpg

Urodził się 26 maja 1930 w Ornontowicach. Po maturze wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie studiując jednocześnie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. 29 czerwca 1954 przyjął święcenia kapłańskie w Piekarach Śląskich z rąk biskupa częstochowskiego Zdzisława Golińskiego. Po święceniach, w latach 1954-1955, był wikarym w parafii św. Józefa w Załężu. Kolejną jego placówką wikariuszowską była parafia Chrystusa Króla w Hołdunowie. 24 września 1958 został mianowany notariuszem w Sądzie Biskupim w Katowicach. Był także kapelanem w Domu Prowincjalnym Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi w Bogucicach. 12 sierpnia 1963 objął, w charakterze substytuta, parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wyrach. Jeszcze w tym samym roku, 12 listopada, został mianowany administratorem, a 19 sierpnia 1964 został ustanowiony drugim z kolei wyrskim proboszczem. Będąc proboszczem w Wyrach poczynił wiele inwestycji remontowych. Pierwszą było zainstalowanie nowego, pancernego tabernakulum. Poprzednie zostało sprofanowane podczas włamania do kościoła, które miało miejsce w nocy z 20/21 listopada 1964. W 1966 roku, po komisyjnym zbadaniu stanu technicznego obiektów kościelnych, nadzorował odwodnienie posesji wokół kościoła i utwardzenie nawierzchni. W roku następnym wyremontowano dach i odmalowano elewację kościoła. W okresie „aresztowania” kopii obrazu jasnogórskiego, 13 września 1966, miało miejsce w Wyrach uroczyste nawiedzenie w ramach peregrynacji Ikony Matki Bożej Częstochowskiej jedynie w ramach obrazu. Oprócz prac duszpasterskich i administracyjnych w parafii ks. Adamczyk był od 18 lutego 1964 sędzią Trybunału przy Sądzie Biskupim w Katowicach. 17 lipca 1971 otrzymał dekret ustanawiający go proboszczem parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Orzeszu. Dzięki staraniom parafian z Zawiści i wydatnej pomocy ks. Adamczyka zakupiono wiosną 1981 roku barak, który został zaadaptowany do celów duszpasterskich i poświęcony 30 sierpnia 1981. Pozwoliło to na erygowanie nowej parafii Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Zawiści. W 1995 roku przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Orzeszu-Zgoniu, a następnie w Domu Księży Emerytów w Katowicach. Zmarł 24 lipca 2012, pochowany 26 lipca 2012 na cmentarzu w Orzeszu.

Bibliografia

M. Górka , S.M. Honorata Typańska, Sąd Biskupi (Metropolitalny) w Katowicach 1923-1994, SSHT 1994-95, t. 27/28, s. 318, 321; www.wyry.archidiecezja.katowice.pl.