Abendroth Antoni

Z e-ncyklopedia

Abendroth Antoni (1822-1903)

Urodził się 29 czerwca 1822 w Lipniku na Morawach. Święcenia kapłańskie przyjął 1 sierpnia 1847. Był wikarym w Strumieniu, od 23 sierpnia 1857 proboszczem w Godowie (wg historii parafii na tym urzędzie pozostawał w latach 1850-1878). Zmarł 29 kwietnia 1903.

Bibliografia

F. Maroń, Tematy górnośląskich konwentów dekanalnych w latach między kulturkampfem a pierwszą wojną światową (szkic faktograficzny), ŚSHT X (1977), s. 210.