Żak Krzysztof

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Żak Krzysztof (1955-), proboszcz w Starych Tarnowicach

Urodził się 24 czerwca 1955 w Koszęcinie. W 1975 roku zdał maturę w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach. W latach 1978-1979 pracował w Zakładzie Remontowym Maszyn Energetycznych w Lublińcu. 8 kwietnia 1982 z rąk bpa Herberta Bednorza przyjął święcenia kapłańskie w katowickiej Katedrze Chrystusa Króla. Pozostawał wikariuszem w Józefce (1982-1985) oraz w parafii Przemienienia Pańskiego w Katowicach (1985-1989). Od września 1989 do lipca 1995 roku był samodzielnym duszpasterzem chorych i pracowników służby zdrowia w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji "Repty" w Starych Tarnowicach. W 1992 roku został Diecezjalnym Duszpasterzem Ludzi Chorych i Pracowników Służby Zdrowia diecezji gliwickiej oraz dekanalnym duszpasterzem Caritas. 30 lipca 1995 został proboszczem w parafii św. Marcina Biskupa i Wyznawcy w Starych Tarnowicach. W Roku Jubileuszowym (2000) otrzymał nominację na wicedziekana dekanatu Tarnowskie Góry-Stare Tarnowice. 6 października 2008 został dziekanem tegoż dekanatu. W 2021 roku przeszedł na emeryturę.

Bibliografia

H. Jeziorski, Starotarnowicka Parafia św. Marcina, Tarnowskie Góry-Stare Tarnowice 2011, s. 137-138; [1] [20.09.2021]