Świder Andrzej

Z e-ncyklopedia

Świder Andrzej (Schwider) (1844-1908), proboszcz w Siemianowicach

Swider Andrzej.jpg

Urodził się 27 listopada 1844 w Piekarach Śląskich. Święcenia kapłańskie przyjął 28 czerwca 1873. Parafię Krzyża Świętego w Siemianowicach objął 14 grudnia 1886. Latem 1888 roku rozpoczął budowę probostwa, które ukończył 1 kwietnia 1889. W 1889 roku, dzięki jego staraniom powstał przy ówczesnej ulicy Zamkowej Zakład św. Jadwigi, którego zarząd objęły siostry boromeuszki. Zmarł 19 października 1908. Pochowany jest w Piekarach, w miejscu swego urodzenia. Odznaczony medalem za udział w wojnie francusko – pruskiej 1870/71.

Bibliografia

A. Koźlik, Kościół Św. Krzyża w Siemianowicach Śl. (1884-1934), Siemianowice 1934, s. 11, tam foto; Schematyzm 1895, s. 5; A. Halor, Kościół Krzyża Świętego w Siemianowicach. Monografia rocznicowa, Siemianowice 2006.