Święcki Kajetan

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Święcki Kajetan (1970-1996)

Urodził się 26 listopada 1970 w Żaganiu w rodzinie nauczycieli Edwarda i Zofii z d. Jura. W 1972 roku jego rodzice przeprowadzili się do Katowic i zamieszkali na terenie parafii św. Józefa w Załężu. Naukę w zakresie szkoły średniej odbył w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach (1985-1990) i otrzymał dyplom technika mechanika. W maju 1990 roku złożył egzamin maturalny i w tym samym roku został przyjęty do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. Święcenia diakonatu otrzymał w kościele św. Antoniego w Dąbrówce Małej (23 kwietnia 1995). Święcenia kapłańskie przyjął 11 maja 1996 w katowickiej Katedrze Chrystusa Króla z rąk abpa D. Zimonia. Studia teologiczne uwieńczył tytułem magistra na podstawie pracy pt. Pielgrzymki ministrantów w Kościele Katowickim napisanej na seminarium naukowym z liturgiki u bpa S. Cichego.

W czasie studiów w Seminarium Duchownym corocznie w czasie letnich wakacji brał udział jako animator w rekolekcjach ministranckich (po 2-3 turnusy), najczęściej w Rydułtowach. Jako neoprezbiter w okresie letnim prowadził turnusy tych rekolekcji: w Pruchnej i w Jejkowicach. W czasie studiów seminaryjnych podejmował się w opieki nad trudną młodzieżą w Pogotowiu Opiekuńczym w Katowicach. Pierwszą jego placówką duszpasterską była parafia NMP Matki Kościoła w Rogoźnej, gdzie po ukończeniu studiów odbywał staż diakonacki (11 marca - 4 maja 1996) i uczył religii w Zespole Szkół Budowlano-Usługowych w Żorach. Po święceniach kapłańskich pełnił zastępstwo wakacyjne w parafii św. Cyryla i Metodego w Katowicach Załęskiej Hałdzie (5 - 24 czerwca, 14 - 29 sierpnia 1996). Od 29 sierpnia 1996 do śmierci był wikarym w parafii św. Marii Magdaleny w Bielszowicach. 16 października 1996 uległ wypadkowi samochodowemu. Zmarł wskutek obrażeń 27 października 1996 w szpitalu klinicznym w Bytomiu. Pogrzeb odbył się w Katowicach-Załężu. Tam też spoczął na cmentarzu parafialnym.

Bibliografia

J. Krętosz, Nekrolog, WA 1997, nr 4, s. 223-224.