Św. Andrzej Bobola

Z e-ncyklopedia

Św. Andrzej Bobola (1591-1657), patron Polski

drzwi kościoła mariackiego w Krakowie
kapliczka ku czci św. Andrzeja Boboli w Pińsku

Urodził się prawdopodobnie 30 listopada 1591 w Strachocinie w rodzinie dzierżawcy sołectwa strachocińskiego Mikołaja. Uczęszczał do kolegium jezuickiego w Braniewie, a następnie (13 lipca 1611) został przyjęty do nowicjatu w Wilnie, gdzie 31 lipca 1613 złożył śluby zakonne. Po ukończeniu studiów filozoficznych (1613 - 1616) i teologicznych (1618 - 1622) na Uniwersytecie Wileńskim przyjął święcenia kapłańskie (12 marca 1623). Został mianowany rektorem kościoła w Nieświeżu (1623 - 1624), następnie kaznodzieją w kościele pw. św. Kazimierza w Wilnie (1624 - 1630). Tam też mianowany rektorem (1626 - 1630). 2 czerwca 1630 złożył profesję wieczystą czterech ślubów zakonnych; został mianowany superiorem klasztoru w Bobrujsku nad Berezyną. Pracował jako kaznodzieja w Płocku (1633 - 1636; 1637 - 1638), Warszawie (1636 - 1637), Łomży (1638 - 1642; gdzie pełnił również funkcję dyrektora w kolegium jezuickim), Pińsku (1642 - 1646), Wilnie (1646 - 1657). Ze względu na talent oratorski pełnił posługę kaznodziei ludowego w ówczesnym województwie połockim i ziemi pińskiej (zwany apostołem pińszczyzny).

16 maja 1657 został uprowadzony w pobliżu wsi Peredil przez kozaków. Tego samego dnia, w Janowie Poleskim, zmarł śmiercią męczeńską (przypalanie, obcięcie nosa i warg, wybijanie zębów, obdzieranie ze skóry). Andrzej Bobola został beatyfikowany 30 października 1853 przez papieża Piusa IX, a następnie kanonizowany 17 kwietnia 1938 przez papieża Piusa XI. Życiu i męczeńskiej śmierci świętego poświęcona jest encyklika Invicti Athletae (16 maja 1957) papieża Piusa XII. 16 maja 2002 św. Andrzej Bobola został ogłoszony patronem Polski.

Relikwie św. Andrzeja Boboli przywieziono do Polski w wagonie – kaplicy. Do Polski pociąg z relikwiami miał dotrzeć w sobotę, 11 czerwca 1938. Uroczystość powitania relikwii w Czechowicach-Dziedzicach (11 czerwca 1938) stała się wielką manifestacją patriotyczno - religijną, której głównym organizatorem był ks. Jan Barabasz - proboszcz parafii św. Katarzyny w Czechowicach. Następnie, w tym samym dniu, relikwie dotarły do Krakowa, gdzie zostały do 13 czerwca 1938, kiedy to pociąg z relikwiami opuścił Kraków i w drodze do Warszawy na jedną godzinę zatrzymał się w Katowicach, u wylotu ulicy Pocztowej. Cała ta ulica oraz dalsza trasa, wyznaczona na procesję, była zajęta przez liczne organizacje kościelne i świeckie oraz młodzież szkolną. Wśród witających, poza bpem S. Adamskim i ks. Wilhelmem Kasperlikiem był także wojewoda Michał Grażyński oraz kompania honorowa miejscowego pułku piechoty z orkiestrą. Procesja z relikwiami skierowała się do kościoła mariackiego. Wzdłuż trasy procesji domy były udekorowane flagami narodowymi i kościelnymi. W kościele mariackim przy trumnie pełnili straż oficerowie. Po uroczystych nieszporach ks. Emil Szramek wygłosił kazanie. Po uroczystościach w Katowicach wagon - kaplica ruszył w dalszą drogę w kierunku Warszawy. Relikwie św. Andrzeja Boboli spoczęły w kaplicy jezuitów w Warszawie, przy ul. Rakowieckiej.

  • Święto liturgiczne przypada 16 maja.
  • W 1999 roku władze Czechowic-Dziedzic ustanowiły św. Andrzeja Bobolę patronem miasta.

Parafie pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli

Bibliografia

M. Czermiński, Błogosławiony Andrzej Bobola, Jego życie, męczeństwo i śmierć, Kraków 1922; J. Poplatek, Błogosławiony Andrzej Bobola Towarzystwa Jezusowego. Życie - męczeństwo - kult, Kraków 1936; [Bénédictins de Paris], Vies des Saints et des bienheureux, Paris 1947, t. 5, s. 344 - 345; M. Paciuszkiewicz, Pod patronatem Św. Andrzeja Boboli, Warszawa 1989; M. Paciuszkiewiczcz (red.), Będę jej głównym patronem. O św. Andrzeju Boboli, Warszawa 1992; Teksty kazań ks. Emila Szramka (do druku przygotował ks. J. Myszor), [w:] Nowe oblicza bł. Emila Szramka, pod red. K. Heskiej-Kwaśniewicz i J. Myszora, Katowice 2003, s. 111-145; M. Paciuszkiewicz, Znów o sobie przypomniał. Św. Andrzej w Strachocienie, Warszawa 1996; K. Drzymała, Święty Andrzej Bobola, Kraków 1985; T. Żychiewicz, Święty Andrzej Bobola, Kraków 1987.